Konzervatórium Požiarnická 1 Košice

 

 


Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium

Požiarnická 1,  040 01  Košice

Tel. 055/799 45 77,  Mobil 0917 50 66 70                                                  www.konzervatoriumpoziarnicka.sk  shdkke@gmail.com

 

Číslo školy : 682003                                                                                      Košice, 19.06.2018

R O Z H O D N U T I E

 

Riaditeľka Súkromného hudobného a dramatického konzervatória, Požiarnická 1 v Košiciach PaedDr. Nadežda Oláhová ako príslušný orgán podľa zákona NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov prijímacieho konania v zmysle zákona 245/2008 Z. z., zákona 71/1967 Zb. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

p r i j í m a

 

v študijnom odbore: HUDBA

 

 Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KA05

40

2.

KA06

39

3.

KA10

38

4.

KA11

37

5.

KA07

36

6.

KA02

36

7.

KA01

35

8.

KA03

31

 

 

 

 

v študijnom odbore: SPEV

 

Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KD02

37

2.

KA01

35

 

 

v študijnom odbore: HDU

 

Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KB02

33

 

 

v študijnom odbore: TANEC

  Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KC01

40

  

         

 

 

V Košiciach, 19.06.2018                                                                                            PaedDr. Nadežda Oláhová 

                                                                                                                             riaditeľka SHDK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium

Požiarnická 1,  040 01  Košice

Tel. 055/799 45 77,  Mobil 0917 50 66 70                                                 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk  shdkke@gmail.com

 

Číslo školy : 682003                                                                                      Košice, 16.04.2018

R O Z H O D N U T I E

 

Riaditeľka Súkromného hudobného a dramatického konzervatória, Požiarnická 1 v Košiciach PaedDr. Nadežda Oláhová ako príslušný orgán podľa zákona NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov prijímacieho konania v zmysle zákona 245/2008 Z. z., zákona 71/1967 Zb. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

p r i j í m a

 v  n á r h a d n o m      t e r m í ne

 

v študijnom odbore: hudobno-dramatické umenie

 

 Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KB02

55

2.

KB03

40

 

 

 

 

V Košiciach, 16.04.2018                                       PaedDr. Nadežda Oláhová 

riaditeľka SHDK

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium

Požiarnická 1,  040 01  Košice

Tel. 055/799 45 77,  Mobil 0917 50 66 70                                                 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk 

shdkke@gmail.com

 

Číslo školy : 682003                                                                                      Košice, 06.04.2018

R O Z H O D N U T I E

 

Riaditeľka Súkromného hudobného a dramatického konzervatória, Požiarnická 1 v Košiciach PaedDr. Nadežda Oláhová ako príslušný orgán podľa zákona NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov prijímacieho konania v zmysle zákona 245/2008 Z. z., zákona 71/1967 Zb. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

p r i j í m a

 

v študijnom odbore: HUDBA

 

 Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KA10

40

2.

KA02

38

3.

KA08

37

4.

KA09

36,5

5.

KA06

35

6.

KA01

35

 

 

 

 

v študijnom odbore: SPEV

 

Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KD01

34

 

 

     
   

 

 

 

v študijnom odbore: TANEC

  Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KC07

38

2.

KC08

36

3.

KC05

35

4.

KC11

35

5.

KC10

34

6.

KC09

34

7.

KC03

30

8.

KC02

29

9.

KC01

28

  

 

n e p r i j í m a

v študijnom odbore: SPEV

 

Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KD02

19,5

         

 

 

V Košiciach, 06.04.2018                                                                                           PaedDr. Nadežda Oláhová 

riaditeľka SHDK

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality - Novinky

Kontakt

  • Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
    Požiarnická 1, 040 01 Košice
  • (+421) 917 506 670
    (+421) 55 799 45 79

Fotogaléria