• Kontakty

   • Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
   • shdkke@gmail.com
   • (+421) 917 506 610 (+421) 55 799 45 79
   • Požiarnická 1, 040 01 Košice
   • 42107148
   • 2022858662
   • Riaditeľka školy Mgr. Irena Adamová Mobil: 0917 506 610 email: shdkke@gmail.com Zástupkyne školy PaedDr. Nadežda Oláhová - 0917 506 670 PhDr.Zuzana Šinská - 0917 506 640 zuzikova001@gmail.com Výchovný poradca a sociálny pedagóg Mgr. Slavomír Klempár Konzultačné hodiny: Pondelok: 08:00- 16:00 Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno - patologických javov Mgr. Mária Olexová Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu PhDr. Katarína Horňáčková Koordinátor enviromentálnej výchovy Mgr. Soňa Miháliková Koordinátor výchovy k ľudským právam JUDr. Martin Lechman
   • jarozupcan@gmail.com
  • Prihlásenie