Konzervatórium Požiarnická 1 Košice

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Lenka Lengyelová
Foto PaedDr. Nadežda Oláhová Rozvrh
Foto Mgr. Ingrid Lukáčová Rozvrh
Foto Mgr. Zuzana Šinská Rozvrh
Foto PaedDr. Gejza Adam, PhD.
Foto Mgr. Gejza Adam, DiS. art. Rozvrh
Foto Mgr. art. Karol Adam Rozvrh
Foto Mgr. Vladimír Adam, DiS. art. Rozvrh
 
 
Mgr. Erika Adamová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Erika Adamová
 
 
Mgr. Marcel Bakoš Rozvrh
Triedny učiteľ: 3.A
Foto Dezider Balog, DiS. art.
 
 
Kristián Bandy, DiS. art.
 
 
Mgr. Ľuboš Blaško
Foto Mgr. art. Matej Erby Rozvrh
Foto Danka Florianová, DiS. art. Rozvrh
 
 
Mgr. Eva Gašparová Rozvrh
Foto Ľubomír Glovacký, DiS. art.
Foto Mgr. art. Adrián Golec Rozvrh
 
 
PhDr. Katarína Horňáčková Rozvrh
Foto Mgr. Jitka Ignácová Rozvrh
Foto Mgr. Slavomír Klempár Rozvrh
Foto Mgr. Eduard Kmeť, DiS. art. Rozvrh
Foto Mgr. Marta Kmeťová, DiS. art. Rozvrh
Foto JUDr. Martin Lechman
Foto Mgr. Blažena Marcinová, DiS. art.
 
 
Mgr. art. Zuzana Mega
Foto Mgr. Soňa Mihaliková Rozvrh
 
 
Miroslav Olšanský, DiS. art.
Foto Mgr. art. Slavomír Ondejka Rozvrh
Triedny učiteľ: 2.B
Foto Mgr. art. Igor Orgován Rozvrh
Triedny učiteľ: 2.A
Foto Mgr. Miroslav Píš Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.A
Foto Mgr. Mária Sakmáryová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Foto Bc. Martin Samuely
 
 
Mgr. art. Jaroslava Sisáková Rozvrh
Foto Július Šereš
Foto Peter Tomi, DiS. art.
 
 
Mgr. Vojtech Tóth Rozvrh
Foto Mgr. Ľudmila Tričáková
Foto Mgr. art. Radovan Vagač Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.B
Foto MgA. Radana Weidlichová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Ľudovít Beňak

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Aktuality - Novinky

Kontakt

  • Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
    Požiarnická 1, 040 01 Košice
  • (+421) 917 506 670
    (+421) 55 799 45 79

Fotogaléria