Konzervatórium Požiarnická 1 Košice

 • PRO EDUCO 2018

  12.Medzinárodný veľtrh vzdelávania

 • Medzinarodný festival konzervatórii Prešov 28 11 2018

 • Stužková IV.A

  Stužková slávnosť žiakov IV.A, dňa 22.11.2018

 • Konferencia k Dňu rómskeho jazyka

  Dňa 6. 11. 2018 sa konala vo veľkej aule RP MPC v Prešove konferencia venovaná Medzinárodnému dňu rómskeho jazyka, ktorú realizovalo ROCEPO. Prítomných privítal riaditeľ RP MPC pán Ľubomír Jankura a konferenciu otvoril štátny tajomník MŠVVaŠ SR pán Peter Krajňák. Účasť prijala aj generálna riaditeľka odboru menšinového a inkluzívneho vzdelávania pri MŠVVaŠ SR pani Mária Prékop. Slávnostnú atmosféru navodili žiaci Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Košiciach pod vedením pána Gejzu Adama. Po hodnotnom kultúrnom programe nasledovali odborné prezentácie týkajúce sa implementácie rómskeho jazyka v praxi. Problematiku kodifikácie rómskeho jazyka a jeho vyučovania na Prešovskej univerzite v študijných odboroch učiteľ predprimárneho, učiteľ primárneho vzdelávania a pedagogický asistent priblížil pán Cina, ktorý rómsky jazyk na Pedagogickej fakulte vyučuje. Transformáciu nadobudnutých vedomostí a zručností absolvovaním programu Rómsky jazyk v edukácii, ktorý realizovalo MPC prezentovala pani Zdena Pavlikovská učiteľka v ZŠ I. Krasku v Trebišove. Na opodstatnenosť rómskeho jazyka ako maturitného predmetu poukázala pani Ingrid Lukáčová, ktorá rómsky jazyk vyučuje v Súkromnom hudobno-dramatickom konzervatóriu v Košiciach. Kultúrne obohatili konferenciu pani Erika Godlová a pani Jana Gáborová pracovníčky Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, ktoré v jej dokumentačno – informačnom centre rómskej kultúry zaznamenávajú a mapujú ukážky rómskej kultúry. Na záver konferencie vystúpili a svoje literárne diela prezentovali v rómskom i slovenskom jazyku členovia Rómskeho literárneho klubu pani Eva Plešková Gašparová, pani Zlatica Rusová a pán Martin Fočár. Ich vystúpenie uviedol a moderoval pán Maroš Balog z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR.

 • Dni ústavy SR v obci Haniska

  Dňa 11.9.2018 študenti našej školy konzervatória Požiarnická 1 mali vystúpenie ku dňu ústavy SR v obci Haniska, kde sa zúčastnili koncertu aj predstavitelia Matice Slovenskej.

 • Národovec z východu Slovenska .

  Len nedávno  sa dožil 65. tich narodenín   národovec z východu SR  - predseda Miestneho odboru  Matice slovenskej / MO MS /  Košice – Myslava , plukovník v.v. Ing. František Mrva. So svojim MO MS v Myslave spolupracuje s našim Súkromným hudobným a dramatickým konzervatóriom na Požiarnickej 1 v Košiciach už dlhé roky.

   

  Aj preto sme sa rozhodli napísať o jeho životnej púti.

  Plukovník v.v. Ing. František  Mrva  pôsobil na významných postoch  v ozbrojených silách  SR /OS SR/ 33 rokov . Minister obrany SR Ján Sitek  mu udelil  za jeho dlhoročnú prácu v OS SR  najvyššie vojenské vyznamenanie „Pamätnú  medailu MO  SR  1. stupňa“. Po odchode z armády nastúpil do matičných štruktúr ako riaditeľ Domu  Matice slovenskej v Košiciach. Na tomto poste založil sedem veľkých krajských matičných festivalov slovenských rozprávok a povestí , hudby, ľudového spevu a amatérskeho divadla. Spomenieme  aspoň niektoré. Divadelné Košice Jozefa Adamoviča, Rómska pieseň,   Dobšinského Košice, Ľudová pieseň košickej mládeže, Hronského Jasov, alebo Detské rozprávkové Košice . Keď vedenie MS dalo za úlohu F. Mrvovi oživotvoriť MO MS v Myslave, urobil to na úrovni.  Veď na prvom snemovaní  bol  medzi hosťami aj vtedajší podpredseda vlády SR a súčasný poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc, a na tejto  matičnej slávnosti nechýbal ani náš Orchester ľudových nástrojov. To všetko sa udialo  pred kamerami  STV. Za matičné aktivity  , najmä za prácu s mládežou  mu mesto ako prvému matičiarovi v Košiciach  udelilo svoje najvyššie ocenenia. V roku 2009 to bola „Cena primátora mesta Košice “ a v tomto roku mu MZ v Košiciach  udelilo  najvyššie ocenenie „ Cenu mesta Košice“. Matica slovenská /MS/ ocenila  F. Mrvu za jeho matičné aktivity na východe Slovenska dvomi najvyššími vyznamenaniami. Pri jeho 60. tke  „Zlatou medailou MS“ a vlani „Zlatou medailou predsedu MS“.  Za jeho zásluhy o rozvoj  matičného hnutia v Košiciach a celom Košickom kraji ho v prezidentskom paláci  koncom roku 2009  osobne prijal  prezident SR doc. JUDr. Ivan Gašparovič. Na záver svojho funkčného obdobia ho pri návšteve Domu MS v Košiciach ocenil Zlatou plaketou ÚS SR prof. JUDr. Ján Mazák,

   

  1.Spýtali sme sa plk.v.v. Františka MRVU, ako  sa začala jeho spolupráca s naším Súkromným konzervatóriom ?

   Spolupráca sa začala pred 15.timi rokmi. Z printových médií, ale aj od známych v Košiciach som sa dozvedel o PaedDr. Gejzovi Adamovi, PhD , ktorý bol nielen poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR, ale aj zakladateľom Strednej umeleckej školy  na Exnárovej ulici v Košiciach, ktorá za jeho pôsobenia vychovala stovky vynikajúcich absolventov tejto školy v oblasti hudby, ale aj divadla. Dnes sa jeho bývalá  škola pretransformovala na Konzervatórium Jozefa Adamoviča, ktorého do  školy pritiahol práve riaditeľ SUŠ PaedDr. Gejza Adam, PhD.

   Ale čo je na tejto osobnosti , akou je Dr.Gejza Adam,PhD, najviac zaujímavé je tá skutočnosť, že vychoval na škole , ktorú založil slávny Orchester ľudových nástrojov, ktorý vystupoval pred takými svetovými osobnosťami, ako je  britská kráľovná  Alžbeta II,  holandská kráľovná Beatrix, švédsky kráľ Karol IX, Gustáv, alebo zosnulé monacké knieža Rainier. A britská kráľovná podala, pri osobnom stretnutí   PaedDr. Gejzovi Adamovi, PhD dokonca  ruku. Jeho Orchester ľudových nástrojov získal mnohé významné ocenenia po celej Európe.  A spolupráca pokračuje aj naďalej, keď PaedDr. Gejza Adam, PhD sa stal zriaďovateľom súčasného Súkromného  hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach.

  2. Vieme, že Vám  pomáha   aj  pri uskutočňovaní matičných aktivít.

         Som na to veľmi hrdý, že už roky pôsobí v MO MS v Myslave, a bol zvolený za 1. podpredsedu MO MS. Neviem si predstaviť krajské matičné festivaly bez jeho pomoci, ale aj koncerty ku Dňu Ústavy SR,  koncert k okrúhlym výročiam vzniku SR, koncerty pre detské domovy a sociálne zariadenia, ale aj charitatívne koncerty pre choré deti na košickej detskej onkológii. Aj za tieto  matičné aktivity ho  bývalý predseda MS Ing. Marián Tkáč ocenil vysokým matičným vyznamenaním „Zlatou medailou predsedu  Matice slovenskej, ktorá mu bola slávnostne odovzdaná počas koncertu k 25. výročiu Ústavy SR, ktorý sa konal  v septembri minulého roku v Košiciach.

   

   Fotogaléria :

   

   Foto č.1 –  náš dlhoročný spolupracovník -predseda MO MS v Košiciach – Myslave plk.v.v. Ing.František Mrva,

                    ako riaditeľ Domu MS v Košiciach , počas návštevy predsedu ÚS SR  prof. JUDr. Jána Mazáka , kde

                    mu  v Dome MS v Košiciach osobne odovzdal  sám predseda ÚS SR „Zlatú plaketu ÚS SR“ za jeho 

                    matičné aktivity v Košiciach a Košickom kraji.  

   Foto č.2 –  slávnostné prijatie košického matičiara F. Mrvu prezidentom SR doc.JUDr. Ivanom Gašparovičom

                    v prezidentskom paláci v roku 2009.

   Foto č.3 –  predseda MO MS v Myslave  plk.v.v. Ing.František Mrva  odovzdáva  „Zlatú medailu predsedu MS“

                     PaedDr. Gejzovi Adamovi,PhD.  / prvý sprava /.

   Foto č.4 –  Slávnostný koncert k 15. výročiu vzniku SR v Slov. technickom múzeu v Košiciach.

                    PaedDr. Gejza Adam v prvom radev strede  vedľa prezidenta SR Ing.Rudolfa Schustera,CSc. a otca

                    arcibiskupa košickej Arcidiecézy Mons, Alojza Tkáča.                                                      

 • Ing. František Mrva

  Cenu mesta Košice udelili aj nášmu dlhoročnému spolupracovníkovi. plukovníkovi v.v. Ing. Františkovi Mrvovi.

   

  KOŠICE.  Začiatkom mája  sa v  historickej radnici v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyšších mestských ocenení. Cenu mesta Košice si prevzalo sedem výnimočných ľudí. Oceňovanie je už tradične súčasťou osláv spojených s Dňom mesta Košice. Práve 7. mája 1369 bola mestu Košice udelená prvá erbová listina.

  Kráľ Ľudovít Veľký ju ako prvý panovník v Európe udelil mestu Košice ako vôbec prvému mestu – právnickej osobe. Udeľovanie najvyšších mestských ocenení sa v krajskom meste uskutočňuje každý rok. V tomto roku to bolo už po 24. raz. Po prvý raz v histórii udeľovania cien sa tejto pocty dostalo  košickému matičiarovi – predsedovi Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach  –M.Č.  Myslava plukovníkovi v.v. Ing. Františkovi Mrvovi. A to všetko za jeho dlhoročnú činnosť pri rozvoji národnej kultúry , hlavne prácu s mládežou , nielen v Košiciach , ale aj  v celom Košickom a Prešovskom  kraji.

       Ako konštatovala deväťčlenná komisia pri výbere z dvadsiatich piatich kandidátov, bol navrhnutý  na toto významné ocenenie   a následne to  jednohlasne schválilo  mestské zastupiteľstvo,plk. v. v. Ing. František Mrva    hlavne pre tieto jeho matičné aktivity:

  Plukovník  František Mrva je vojakom vo výslužbe, no aj na zaslúženom odpočinku je naozaj aktívny. Je predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach MČ Košice- Myslava a angažuje sa v kultúrnej oblasti. Založil krajské matičné festivaly slovenských rozprávok a povestí, slovenskej ľudovej, rusínskej a rómskej piesne, amatérskeho divadla, ale aj rozprávok v podaní košických materských škôl a materských škôl z celého Košického kraja. Každého ročníka sa zúčastňujú stovky žiakov a študentov základných, stredných škôl a gymnázií nielen z mesta Košice, ale aj z celého Košického a Prešovského kraja.  Už desať rokov aj s mestom Košice organizuje charitatívne podujatia pre deti na košickej detskej onkológii DFN v Košiciach, a od roku 2004  organizuje koncerty pre detské domovy a sociálne zariadenia v meste Košice .  Plukovník . v. v. Ing. František Mrva podujatia organizuje vo svojom voľnom čase a takmer všetky výdavky spojené s  organizáciou krajských matičných festivalov, vrátane nákupu cien hradí sám...

  Nedá nám spomenúť dôležitú skutočnosť, že na tejto cene, ktorú pre  predsedu MO MS  Košice – Myslava  plukovníka .v .v. Ing. Františka Mrvu schválilo Mestské zastupiteľstvo  v Košiciach, má veľkú zásluhu  aj naše Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej 1 v Košiciach, ktoré je spolu organizátorom krajského matičného festivalu „Rómska pieseň“,  spolu organizátorom vianočných koncertov pre košické   detské domovy a sociálne zariadenia v Košiciach, ale aj dlhé roky s našim Orchestrom ľudových nástrojov, spolu s ním   a mestom Košice  organizujeme tak potrebné charitatívne podujatia na detskej onkológii DFN v Košiciach. O účasti muzikantov z nášho SHDK v Košiciach  na Matičných dňoch, ktoré  dlhé roky organizujeme spolu s  MO MS v Košiciach - Myslave  už ani nebudeme hovoriť.

   

  V Košiciach               

  zriaďovateľ

  Súkromného hudobného a dramatického konzervatória

  na Požiarnickej 1 v Košiciach a

  1.podpredseda MO MS  v Košiciach  MČ Myslava

  PaedDr. Gejza Adam, PhD

  Fotogalérie z udeľovania  cien :

  Foto č. 1 – 3  - fotografie zo slávnostného ceremoniálu udeľovania ocenení mesta Košice.

  Fotoč. 4        - medzi prvými gratulantmi bola  jeho  šarmantná manželka Evička Mrvová.

  Foto č.5        - medzi gratulantmi nechýbal  ani  prítomný podpredseda vlády SR

                           MUDr. Richard  Raši ,PhD, MPH.

  Foto č.6       - zablahoželať prišli aj veľkí priaznivci Matice slovenskej   - prorektor UPJŠ

                        v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc / prvý zľava / a výkonný riaditeľ

                        RTVS   v Košiciach PhDr. Jozef Puchala, PhD / prvý sprava /.

 • Slávnostné vyradenie absolventov 27. 06. 2018

 • Vystúpenie v Kežmarku 08. 06. 2018

 • Ľudová pieseň košickej mládeže

   

  Dňa 4. mája sa na Škultétyho 10, na Evanjelickom gymnáziu organizovala súťaž Ľudová pieseň košickej mládeže. Aj tento rok nás naše žiačky reprezentovali veľmi pekne. Na 1. mieste sa umiestnila žiačka 2. ročníka - Bohdana Žigová, na 2. mieste žiačka 3. ročníka - Viktória Šamkovácenu primátora získala žiačka 1. ročníka - Marianna Derdziaková.

  Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 • Absolventské predstvavenie odboru HDU - Umrieť mladý

 • Rómska pieseň 2018

  Krajský matičný festival  "Rómska pieseň 2018" zaknihoval ôsmy ročník.

             V piatok  20. apríla 2018  sa konal v Košiciach 8. ročník krajského matičného festivalu „Rómska pieseň 2018“. Do  priestorov nášho konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach  prišlo  množstvo speváckych rómskych nádejí  z Košického a Prešovského kraja. Organizátormi kraj. matičného  festivalu boli Miestny odbor Matice slovenskej / MO MS / Košiciach – Myslave, Odbor školstva OÚ v Košiciach, mesto Košice a domáce Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium   v Košiciach.

              V priebehu  celého priebehu   festivalu   vystupoval s  nadanými  spevákmi  z obidvoch krajov východného Slovenska   domáci  orchester ľudových nástrojov  nášho konzervatória a zmiešaný zbor.

              Je potrebné spomenúť   erudovanú  porotu . Troch  z  domáceho konzervatória a jedného cezpoľného.  Predseda poroty -  Mgr. Slavomír Klempár,   členky poroty  MgA . Radana Weidlichová , Mgr. Zuzana Džavoronok, všetci z domáceho Súkromného konzervatória na Požiarnickej ulici v Košiciach   a Bc. Jozefína Šaňová zo ZŠ  Ľudmily Podjavorinskej v Košiciach, ktorí  to nemali  pri rozhodovaní  vôbec ľahké, hlavne pri  prvých  troch miestach  v kategórii jednotlivcov. Preto boli udelené dve prvé miesta .

  Na prvých troch  miestach  boli  ocenené  tieto  spevácke rómske talenty:

  Kategória jednotlivcov :

  1. miesto - Vlasta Ďurašková      ZŠ Kecerovce

  1. miesto - Gabriel Gábor            ZŠ Kecerovce 

  2. miesto - Viktória Gézová         ZŠ Ľudmily Podjavorinskej Košice

  3. miesto - Frederik Hanko          ZŠ Ľudmily Podjavorinskej Košice

  Kategória duetá:

  1. miesto - Miroslav Pecha a Ján Pecha                  ZŠ Spišské Tomášovce

  2. miesto - Jozefína Žigová a Slavomíra Žigová      ZŠ  Medzev

  3. miesto - Samuel Zupko a Daniel Gaži                  ZŠ Ždaňa

   

   

 • RÓMOVIA SA ČÍTAJÚ

  Dňa 13. apríla 2018 sa pri príležitosti Svetového dňa Rómov organizovalo podujatie Rómovia sa čítajú – čítanie z kníh rómskych autorov v slovenskom i rómskom jazyku. Naša škola prijala pozvanie od Redakcie národnostného vysielania Rádia Patria, ktorej cieľom bolo prezentovať rómsku literárnu tvorbu. Do tohto podujatia sa zapojili Rebeka Džupková, Renáta Brezová, Alžbeta Tekáčová, Mgr. Lukáčová, Denisa Kazakovská a Sandra Klempárová. :)

   

   

 • Vystúpenia v rámci orchestrálnej praxe

  05. 04. 2018    KD    Moldava nad Bodvou o 10:00 hod.

  16. 04. 2018    ZŠ    Hanušovce nad Topľou o 10:00 hod.

  23. 04. 2018    KD   Sečovce o 10:00 hod.

  27. 04. 2018    KD   Kecerovce o 10:00 hod., 11:00 hod.

   

  Účasť študentov a pedagógov povinná 

 • Mladé slovenské talenty predstavili svoje umenie v Budapešti

   

   

  Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa sa v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti konala prezentácia programu Zlato Slovenska. Podujatie bolo úspešnou prezentáciou novej generácie slovenského výtvarníctva, šperkárstva a hudobníkov pred maďarským publikom. Išlo o novú formu prezentácie slovenského umenia, v ktorej vzhľadom na jej úspech, bude Slovenský inštitút v Budapešti pokračovať aj v budúcnosti. Prezentácia bola sprevádzaná spevácko-hudobným programom, kde vystúpili žiaci a učitelia z nášho Súkromného hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej ulici. Putovný projekt, prezentujúci nadanú slovenskú mládež, ktorí sa v roku  2016 predstavil v Ríme, po Varšave a Budapešti sú naplánované aj ďalšie mestá.

 • 8. APRÍL - MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV

  Medzinárodný deň Rómov, ktorý si svet pripomína v nedeľu, je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na hudbu, divadlo, literatúru či tanec. Dnes sme si na počesť dňa Rómov vypočuli rómske piesne v podaní našich žiakov. Okrem toho sa konal nultý ročník v recitovaní rómskej poézie a prózy, ktoré nám predniesli žiaci konzervatória z Rimavskej Soboty, žiaci Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie a aj naši.  Za svoj prednes získali vecné ceny a zožali veľký potlesk.

 • VIVA TALENT FESTIVAL 2018

  Dňa 25. marca  sa v Historickej radnici konal VIVA TALENT FESTIVAL, v ktorom našu školu úspešne reprezentovala žiačka 1. ročníka Simona Anďalová, ktorá vyhrala 2. miesto v kategórii Ľudová pieseň. Išlo o medzinárodný multižánrový festival - súťaž detí a mládeže v umeleckej tvorivosti v žánrových nomináciách: hudba, spev, tanec, divadlo a výtvarné umenie vo vekovej kategórii od 6-26 rokov.

  Našej žiačke Simone Anďalovej srdečne gratulujeme a želáme jej veľa ďalších úspechov :)

 • 1. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 • MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA V GRAZI

  Konferencia sa konala 7. decembra 2017 v Rakúsku v Grazi ako piata konferencia v rámci programu "Európa pre občanov". Konferenciu organizovalo mesto Graz a európske susedné krajiny. Piate tematické podujatie sa zameriavalo na tému: DEMOKRATICKÁ ÚČASŤ RÓMSKYCH OBČANOV NA ÚROVNI MESIACA V EURÓPE. Organizátori sa postarali o dokonalú atmosféru stretnutia a príjemný pobyt v pôvabnom meste Graz.

Aktuality - Novinky

Kontakt

 • Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
  Požiarnická 1, 040 01 Košice
 • (+421) 917 506 670
  (+421) 55 799 45 79

Fotogaléria