• Kontakty

   • Meno školy
   • Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
   • Email školy
   • shdkke@gmail.com
   • Telefón
   • (+421) 917 506 610
    (+421) 55 799 45 79
   • Adresa školy
   • Požiarnická 1, 040 01 Košice
    Slovakia
   • IČO
   • 42107148
   • DIČ
   • 2022858662
   • Kontaktné osoby
   • Riaditeľka školy
    Mgr. Irena Adamová
    Mobil: 0917 506 610
    email: shdkke@gmail.com


    Zástupkyne školy
    PaedDr. Nadežda Oláhová - 0917 506 670
    PhDr.Zuzana Šinská - 0917 506 640
    zuzikova001@gmail.com


    Výchovný poradca a sociálny pedagóg
    Mgr. Slavomír Klempár
    Konzultačné hodiny: Pondelok: 08:00- 16:00


    Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno - patologických javov
    Mgr. Mária Olexová


    Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
    PhDr. Katarína Horňáčková


    Koordinátor enviromentálnej výchovy
    Mgr. Soňa Miháliková


    Koordinátor výchovy k ľudským právam
    JUDr. Martin Lechman
   • Email na webmastera
   • jarozupcan@gmail.com
 • Napíšte nám

  Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
  komunikujem so serverom, počkajte, prosím